Vurdering

Nordre Vang, vurdering

Ændring af lejekontrakt:

Hvis du ønsker at få ændret din lejekontrakt, skal dit hus vurderes.
Skriv til vurderingsudvalget

Nedenstående er uddrag af kolonihaveforbundets regler om vurdering:

Der skal altid vurderes ved salg eller overdragelse af et kolonihavehus, dog ikke hvis der er tale om et tomt havelod.

Ved overdragelse forstås salg eller fuldstændig overdragelse til ægtefælle eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linie, uanset om salg/overdragelse sker, mens sælger er i live eller salg/overdragelse sker ved dødsfald. Der er også tale om fuldstændig overdragelse, hvis 2 havelejere bytter have.

Derimod er der ikke tale om en fuldstændig overdragelse, når en ægtefælle eller slægtning i ret  op- eller nedstigende linie optages som ekstra lejer på lejekontrakten, og der er derfor ikke krav om vurdering i dette tilfælde.

Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Dette betyder, at der ikke sker en regulering af vurderingsrapporten ved årsskifte.

Bemærk af ændring af lejekontrakt koster kr. 100 (ægtefælle eller slægtning skal tilføjes lejekontrakt).

Pris for vurdering ved overdragelse er kr. 1.500 + administrationsgebyr kr. 500

Elattest:

Inden vurdering skal der forlægge en el-attest. Denne skal udfærdiges af  en autoriseret elinstallatør (Kilting anbefales, tlf. 32 50 19 65). Dette gøres for at ensrette alle el-attester og for at lette arbejdsgangen for foreningen. El-attesten betales af sælger. De fejl og mangler som fremgår af el-attesten skal udbedres. Til dette kan man vælge en anden elektriker men hvis manglerne der fremgår af el-attesten ikke er udbedret er det sælgers ansvar.

Hvis der bliver konstateret fejl på el installationen skal disse udbedres for sælgers regning og bringes i orden inden salget.

Grunden til at el-attesten skal forelægge inden vurderingen er at el installationerne skal med i vurderingen.

Salg af hus:

Hvis du ønsker at sælge dit hus, skal du skrive til vurderingsudvalget

Din mail skal indeholde følgende:

  • Grunden til henvendelsen
  • Adresse (Havenummer og vej)
  • Dit navn og adresse (fast bopæl) personnummer og telefonnummer.

Vurderingsudvalget kontakte dig så hurtigt som muligt.
Bemærk hussalg i havesæsonen (1. april – ca. 20. oktober) er at foretrække, da kontoret har lukket i vinterhalvåret.

Pris for vurdering ved salg er kr. 1.500 + administrationsgebyr kr. 500

Ved salg skal køber betale kr. 1000 i indmeldelse, kr. 100 for lejekontrakt og evt. opnoteringgebyr til ekspektancelisten (venteliste) kr. 100

Hvis der sker hussalg uden for havesæsonen ( 1. oktober – 30. marts) vil der blive opkræve kr. 400 i kørselspenge.